Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
gr en
Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελεί έναν ακόμα κύριο τομέας ενασχόλησης της geoLYSIS. Η άρτιας επιστημονικής εκπαίδευσης μελετητική ομάδα της εταιρείας αναλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτικά τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Ενδεικτικά εκπονούνται:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων & Δραστηριοτήτων
 • Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου και Ευθύνης
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι (Πρόληψη και Έλεγχος Ρύπανσης)
 • Μελέτες Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Προστασίας – Διαχείρισης – Ανάδειξης Περιοχών
 • Σύνταξη Φακέλων Χωροθέτησης, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων
 • Εκπόνηση και Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 • Άδειες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος ISO 9001:2008 & 14001:2004
 • Γεωχημικές, Υδρογεωχημικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες (εδάφους, υπεδάφους, επιφανειακών και υπόγειων νερών κτλ)