Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
gr en
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε)

Η geoLYSIS δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα). Συγκεκριμένα, στις μελέτες – υπηρεσίες που προσφέρονται συμπεριλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την αδειοδότηση τις επένδυσης
  • Διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών των συστημάτων
  • Τεχνική, Νομοθετική και Χρηματοοικονομική υποστήριξη
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζήτηση επιδότησης – χρηματοδότησης
  • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και εγκατάσταση σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες κατασκευαστών και εγκαταστατών
  • Έλεγχοι ποιότητας, λειτουργίας και παράδοσης συστημάτων