Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
gr en
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η geoLYSIS αναλαμβάνει επίσης να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για θέματα που άπτονται των τομέων δραστηριοτήτων της.

  • Σύνταξη Προσφορών για Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμούς Ανάθεσης Μελετών Τεχνικών Έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ως προς τη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ως προς τη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management)
  • Σύνταξη και Εκπόνηση Προγραμμάτων Ποιοτικού Ελέγχου και Ποιοτικής Εξασφάλισης Τεχνικών Έργων
  • Σύνταξη και Εκπόνηση Προγραμμάτων Λειτουργίας και Συντήρησης Τεχνικών Έργων
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας κατά τα στάδια Μελέτης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων
  • Σύνταξη Σχεδίων – Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης Δικαστικών και Ιδιωτικών Υποθέσεων