Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
gr en
geolysis_image
Η Εταιρεία

Η εταιρεία geoLYSIS με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα εκπόνησης Γεωλογικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών για δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα έργων και δραστηριοτήτων.

Στόχοι της geoLYSIS είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της παρέχοντας σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις καθώς και η επέκταση σε νέους τομείς του ευρύτερου επιστημονικού αντικειμένου της.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Μητρώο Γραφείων Εταιριών Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και κατέχει Μελετητικά Πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κατηγορία 20: Γεωλογικές, Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες & Έρευνες
  • Κατηγορία 21: Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
  • Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

Επίσης, η εταιρεία geoLYSIS διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Για την εκπόνηση σύνθετων μελετών τεχνικών έργων, η geoLYSIS διαθέτει, επίσης ειδικευμένους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Γεωπόνους και Δασολόγους.

Τα γραφεία της geoLYSIS βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Σόλωνος 69. Οι εγκαταστάσεις της διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομές για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των υπαλλήλων της, προσφέροντας ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον για εργασία.